Календар

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину
петак
до 30.12.
Изјашњаве ученика осмог разреда писаним путем у школи или електронски на порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест
понедељак–петак
од 23-27.01.
Провера тачности изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест (електронским путем и непосредно у школи)
понедељак-уторак
30-31.01. 08–15 ч
Пријем приговора/промена одлуке на изјашњење ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест и уношење исправки (непосредно у школи)
среда
01.02. до 08 ч
Објављивање коначног изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи)
петак
24.03. 12–14 ч
Пробни завршни испит - математика и пробни завршни испит по програму ФООО
субота
25.03. 09–11 ч
Пробни завршни испит - српски/матерњи језик
субота
25.03. 11.30–13.30 ч
Пробни завршни испит - трећи тест
понедељак–петак
27–31.02.
Анализа пробног завршног испита
уторак-понедељак
18-24.04. до 16 ч
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства
петак и понедељак
21.04 и 24.04. 09-16 ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита
петак, субота и недеља
12, 13. и 14. 05.
09-12 ч и 14-17 ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области
субота
13.05.
10-12 ч - биологија
14-16 ч - хемија
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију
субота и недеља
13.05. српски/матерњи језик 10-12 ч
14.05. страни језик 10-12 ч
Пријемни испити за ученике са посебним способностима за филолошке науке
субота
13.05. 14-16 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности
петак, субота и недеља
19, 20. и 21.05. од 10 ч
Пријемни испити у музичким школама
петак, субота и недеља
19, 20. и 21.05. од 10 ч
Пријемни испити у балетским школама
субота
20.05.
10-12 ч - математика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика)
субота
20.05.
10-12 ч - географија
14-16 ч - историја
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју
субота
20.05.
14-16 ч - физика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику
субота и недеља
20.05. 13-15 ч - писмени тест
21.05. од 10 ч - усмени испит
Пријемни испит за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику
недеља
21.05. 10-12 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику
понедељак-уторак
15-23.05.
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)
понедељак-уторак
15-23.05.
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)
уторак-среда
16-24.05.
Коначни резултати пријемних испита
четвртак-субота
08-10.06. 08-16 ч
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и спортских одељења при гимназијама (непосредно у школи)
субота и недеља
17. и 18.06.
од 10 ч
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању
субота
17.06.
10-11.30 ч - српски језик
12-13.30 ч - енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама
недеља
18.06.
10-11.30 ч - математика
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама
субота
24.06.
од 10 ч
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику
среда
21.06.
09-11 ч
Завршни испит - тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО
четвртак
22.06.
09-11 ч
Завршни испит - тест из математике
петак
23.06.
09-11 ч
Завршни испит - трећи тест
среда-недеља
21-25.06.
Супервизија спровођења завршног испита
недеља
25.06. до 8 ч
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ
недеља и понедељак
25-26.06.
до 15 ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем)
понедељак
26.06.
8-15 ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи)
понедељак и уторак
26.06. после 16 ч
и 27.06. до 8 ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
уторак
27.06.
08-15 ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи - за другостепену комисију
уторак
27.06. после 16 ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
среда
28.06. до 08 ч
Објављивање коначних резултата завршног испита
среда
28.06.
08-15 ч
Упис у музичке и балетске школе
четвртак и петак
29. и 30.06.
до 15 ч
Попуњавање листе жеља електронским путем
четвртак и петак
29. и 30.06.
08-15 ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)
субота
01.07.
од 08 ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)
субота
01.07.
08-15 ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)
недеља
02.07.
до 08 ч
Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту
понедељак
03.07.
до 08 ч
Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама
понедељак
03.07.
до 08 ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
понедељак
03.07.
08-15 ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)
понедељак-петак
03-07.07. до 15 ч
Подношење пријаве за упис у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)
понедељак и уторак
03. и 04.07.
08-15 ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе
уторак
04.07.
до 24 ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу
среда
05.07.
до 08 ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга
среда
05.07.
08-15 ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе
среда
16.08.
09-11 ч
Завршни испит - тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО (августовски рок)
четвртак
17.08.
09-11 ч
Завршни испит - тест из математике
петак
18.08.
09-11 ч
Завршни испит - трећи тест
среда-недеља
16-20.08.
Супервизија спровођења завршног испита
понедељак
21.08. до 08 ч
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
понедељак
21.08.
12-16 ч
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама)
понедељак
21.08. до 20 ч
Објављивање коначних резултата завршног испита
уторак и среда
22. и 23.08.
08-16 ч
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама)
среда
23.08.
Унос одлука о упису
четвртак и петак
24. и 25.08.
Упис ученика у средње школе - трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе
уторак-петак
22-25.08.
08-15 ч
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу