Моја средња школа

Добро дошли на портал Моја средња школа, који је посвећен завршном испиту за школску 2023/2024. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2024/2025. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Изузетак представљају музичке, балетске и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом јер оне самостално реализују упис.

На Порталу Моја средња школа можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

Моја средња школа

Објављени резултати првог круга расподеле

Увид у резултате расподеле ауторизовани корисници могу остварити на страници "За пријављене кориснике", у секцији "Основне информације".


Неауторизовани корисници увид у резултате расподеле могу остварити на страници "Подаци о ученицима", уносом десетоцифреног идентификационог броја ученика.


Такође, од 3. јула подносе се пријаве за упис у средње школе. Пријаве ће моћи да се поднесу преко портала (осим за упис у музичке и балетске школе), као и непосредно у школи.

Пријави се

Уколико као родитељ или други законски заступник имате налог на Порталу Мој есДневник или налог на Порталу за електронску идентификацију – eID.gov.rs, преко кога приступате Порталу Мој есДневник, можете на порталу Моја средња школа искористити следеће електронске услуге за своје дете:

  • подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  • подношење приговора на резултате завршног испита
  • подношење електронске листе жеља
  • подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

За више информација прочитајте упутство за коришћење портала.

Пријава

Провера података

Проверите податке на основу којих ће ученик бити рангиран

Унесите десетоцифрену шифру ученика

Извод из званичног календара

01-30.12.2022.

Подношење пријава за завршни испит

24. и 25.03.2023.

Пробни завршни испит

12-14.05.2023.

Полагање пријемних испита

19-21.05.2023.

Полагање пријемних испита

21-23.06.2023.

Завршни испит

Календар свих активности везаних за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину налази се на страни:

Календар
Основне школе

Основне школе

Изаберите школу за коју желите да видите податке. Из падајуће листе изаберите прво округ, а затим и општину којој основна школа припада.

Средње школе

Средње школе

Списак образовних профила по школама и квоте са списком уписаних ученика