Моја средња школа

Добро дошли на портал Моја средња школа, који је посвећен завршном испиту за школску 2023/2024. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2024/2025. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Изузетак представљају музичке, балетске и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом јер оне самостално реализују упис.

На Порталу Моја средња школа можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

Моја средња школа

Објављени прелиминарни резултати

Објављени су прелиминарни резултати завршног испита на крају основног образовања и васпитања у 2023/2024. години.


Увид у прелиминарне резултате и преузимање скенираног теста у пдф формату ауторизовани корисници могу остварити на страници "За пријављене кориснике", у секцији "Завршни испит", одабиром евидентиране пријаве ученика.


Неауторизовани корисници увид у прелиминарне резултате могу остварити на страници "Завршни испит" уносом десетоцифреног идентификационог броја ученика. Ради преузимања скенираног теста у пдф формату, неопходно је унети јединствену шифру теста која се налази на идентификационом обрасцу - примерак за ученика.

Додатни канал комуникације са родитељима

Ове године, ради обавештавања о завршном испиту, пријемном испиту и упису у средњу школу, отворен је Вајбер канал "МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА - Инфо канал". Ако желите да се прикључите овом Инфо каналу, потребно је да Вашим мобилним телефоном скенирате QR код на слици или кликнете на следећи линк.

Пријави се

Уколико као родитељ или други законски заступник имате налог на Порталу Мој есДневник или налог на Порталу за електронску идентификацију – eID.gov.rs, преко кога приступате Порталу Мој есДневник, можете на порталу Моја средња школа искористити следеће електронске услуге за своје дете:

  • подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  • подношење приговора на резултате завршног испита
  • подношење електронске листе опредељења
  • подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

За више информација прочитајте упутство за коришћење портала.

Пријава

Провера података

Проверите податке на основу којих ће ученик бити рангиран

Унесите десетоцифрену шифру ученика

Извод из званичног календара

01-29.12.2023.

Подношење пријава за завршни испит

22. и 23.03.2024.

Пробни завршни испит

10-12.05.2024.

Полагање пријемних испита

17-19.05.2024.

Полагање пријемних испита

18-20.06.2024.

Завршни испит

Календар свих активности везаних за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину налази се на страни:

Календар
Основне школе

Основне школе

Изаберите школу за коју желите да видите податке. Из падајуће листе изаберите прво округ, а затим и општину којој основна школа припада.

Средње школе

Средње школе

Списак образовних профила по школама и квоте са списком уписаних ученика