Упутство за коришћење портала

Распоређивање ученика у средње школе - листа опредељења

У овом видео упутств описан је начин рангирања ученика током распоређивања у средње школе

Погледајте видео упутство

Упутство за подношење листе опредељења

У овом упутству објашњен је поступак попуњавања и подношења листе опредељења

Преузмите PDF документ

Стручно упутство за спровођење завршног испита

Стручним упутством за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину ближе се уређује спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину.

Преузмите PDF документ

Прилог девет - Упутство за ученике и родитеље односно друге законске заступнике

У прилогу 9 Стручног упутства ближе су дате смернице за ученике и родитеље, односно друге законске заступнике, везане за реализацију завршног испита

Преузмите PDF документ

Термин план активности за родитеље

У овом документу налази се термин план активности, урађен на основу Календара активности за школску 2023/24. годину.

Преузмите PDF документ

Упутство за пријаву на јавни портал МСШ и проверу података о ученицима

У овом видео упутству биће објашњен поступак пријаве на јавни портал Моја средња школа и провере података о ученицима.

Преузмите PDF документ | Погледајте видео упутство