Образовни профили*

Списак образовних профила по школама и квоте са списком уписаних ученика

Изаберите школу за коју желите да видите податке

Потребно је да изаберете критеријуме за претрагу образовних профила.
Избор се врши двојако, селекцијом по средњој школи (бира се округ, а затим општина на којој се средња школа налази) или по образовном профилу (бира се подручје рада од интереса, а затим и образовни профил).
Могуће је комбиновати критеријуме за упит, на пример, изабрати одређену општину и одређено подручје рада. Као одговор добијате све конкурсне шифре које припадају образовним профилима из изабраног подручја рада у средњим школама на територији изабране општине.

* Приказани образовни профили се односе на актуелни конкурс