Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину

Током децембра

од 01. до 29.12.2023. године

Изјашњавање ученика осмог разреда писаним путем у школи или електронским путем на порталу, портал-www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест

Понедељак- петак

од 22. до 26.01.2024. године

Провера тачности изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на пробном завршном испиту (електронским путем и непосредно у школи)

Понедељак-уторак

29-30.01.2024. године, 08:00-15:00

Пријем приговора на изјашњење ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на пробном завршном испиту и уношење исправки (непосредно у школи)

Четвртак

01.02.2024. године, до 08:00

Објављивање изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на пробном завршном испиту (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи)

Петак

22.03.2024. године, 12:00-14:00

Пробни завршни испит - математика и пробни завршни испит по програму ФООО

Субота

23.03.2024. године, 9:00-11:00 српски/матерњи језик, 11:30-13:30 трећи тест

Пробни завршни испит - српски/матерњи језик и трећи тест

Понедељак- петак

од 25. до 29.03.2024. године

Анализа пробног завршног испита

Понедељак- петак

од 25.03. до 05.04.2024. године

Сумирање резултата пробног завршног испита у школи и провера тачности изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на завршном испиту (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи)

Понедељак-четвртак

08-11.04.2024. године, 08:00-15:00

Подношење захтева за измену података о изјашњењу ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на завршном испиту и уношење исправки (непосредно у школи)

Петак

12.04.2024. године, од 8:00

Објављивање коначног изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на завршном испиту (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи)

Од понедељка до понедељка наредне недеље

од 15. до 22.04.2024. године, до 16:00

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

Петак и понедељак

19. и 22.04.2024. године, 09:00-16:00

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита

Петак-субота- недеља

10, 11. и 12.05. 2024. године од 8:00-11:00, уколико број пријављених кандидата то захтева, други и трећи термин за полагање је 12:00-15:00; 16:00-19:00 

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

Субота

11.05.2024. године, 12:00-14:00 биологија, 15:00-17:00 хемија

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)

Субота-недеља

11.05. 2024. године - српски/матерњи језик, 9:00-11:00,

12.05.2024. године - страни језик, 10:00-12:00

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке

Субота

11.05.2024. године, 14:00-16:00

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности

Петак-субота- недеља

17, 18. и 19.05.2024. године, од 10:00

Пријемни испити у музичким школама

Петак-субота- недеља

17, 18. и 19.05.2024. године, од 10:00

Пријемни испити у балетским школама

Субота

18.05.2024. године, 10:00-12:00 математика

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика)

Субота

18.05.2024. године, 10:00-12:00 географија; 14:00-16:00 историја

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју

Субота

18.05.2024. године, 14:00-16:00 физика

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика)

Субота и недеља

18.05.2024. године, писмени тест 13:00-15:00, 19.05.2024. године, усмени испит oд 10:00

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

Недеља

19.05.2024. године, 10:00-12:00

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику

Од понедељка до уторка наредне недеље

од 13. до 21.05.2024. године

Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

Од понедељка до уторка наредне недеље

од 13. до 21.05.2024. године

Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

Од уторка до среде наредне недеље

од 14. до 22.05.2024. године

Коначни резултати пријемних испита

Четвртак-субота

6-8.06.2024. године, 8:00-16:00

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и спортских одељења при гимназијама (непосредно у школи)

Субота и недеља

15. и 16.06. 2024. године од 10:00

Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању

Субота

15.06.2024. године, 10:00-11:30 српски језик; 12:00-13:30 енглески језик

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

Недеља

16.06.2024. године, 10:00-11:30 математика

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

Субота

22.06.2024. године од 10:00

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

Понедељак

17.06.2024. године, 09:00-11:00

Завршни испит - тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО

Уторак

18.06.2024. године, 09:00-11:00

Завршни испит - тест из математике 

Среда

19.06.2024. године, 09:00-11:00

Завршни испит - трећи тест

Понедељак- недеља

од 17. до 23.06.2024. године

Супервизија спровођења завршног испита

Петак

21.06.2024. године, до 8:00

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ

Петак

21.06.2024. године, 8:00-15:00

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем)

Петак

21.06.2024. године, 8:00-15:00

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи)

Петак и субота

21.06.2024. године, после 16:00 и 22.06.2024. године, до 8:00

Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

Субота

22.06.2024. године, 08:00-15:00

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи - за другостепену комисију

Субота

22.06.2024. године, после 16ч

Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

Понедељак

24.06.2024. године, до 08:00

Објављивање коначних резултата завршног испита

Понедељак

24.06.2024. године, 08:00-15:00

Упис у музичке и балетске школе

Уторак и среда

од 25.06.2024. године од 08:00 до 26.06.2024. године до 15:00

Попуњавање листе опредељења (жеља) електронским путем 

Уторак и среда

25. и 26.06.2024. године, 08:00-15:00

Попуњавање и предаја листе опредељења (жеља) у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)

Четвртак

27.06.2024. године, од 08:00

Провера тачности листе опредељења (жеља) од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)

Четвртак

27.06.2024. године, 08:00-15:00

Пријем приговора ученика на изражена опредељења (жеље) и уношење исправки (непосредно у школи)

Петак

28.06.2024. године, до 08:00

Објављивање коначне листе опредељења (жеља) ученика, провера листе опредељења (жеља) на званичном сајту

Понедељак

01.07.2024. године, до 08:00

Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

Понедељак

01.07.2024. године, до 08:00

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

Понедељак

01.07.2024. године, 8:00-15:00

Попуњавање и предаја листе опредељења (жеља) за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

Понедељак-петак

од 01.07.2024. године у 8:00 до 05.07.2024. године до 15:00

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

Понедељак и уторак

01. и 02.07.2024. године, 8:00-15:00

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

Уторак

02.07.2024. године, до 24:00

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

Среда

03.07.2024. године, до 08:00

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

Среда

03.07.2024. године, 08-15:00

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи осим за упис у музичке и балетске школе

Среда

14.08.2024. године, 09:00-11:00

Завршни испит - тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО (августовски рок)

Четвртак

15.08.2024. године, 09:00-11:00

Завршни испит - тест из математике

Петак

16.08.2024. године, 09:00-11:00

Завршни испит - трећи тест

Среда-недеља

од 14. до 18.08.2024. године

Супервизија спровођења завршног испита

Понедељак

19.08.2024. године, до 08:00

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

Понедељак

19.08.2024. године, 12:00-16:00

Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама)

Понедељак

19.08.2024. године, до 20:00

Објављивање коначних резултата завршног испита

Уторак и среда

20. и 21.08.2024. године, 08:00-16:00

Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама)

Среда

21.08.2024. године

Унос одлука о упису

Четвртак и петак

22. и 23.08.2024. године

Упис ученика у средње школе - трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

Уторак - петак

од 20. до 23.08.2024. године, 08:00-15:00

Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу