Пријемни испити

Специјализовани образовни профили је општи назив за све образовне профиле за чији упис је потребно испуњење додатних услова, односно полагање пријемних испита ради провере изузетних, односно посебних способности и склоности.

Специјализовани профили су:
  • уметнички профили и школе за таленте (музичке, балетске и уметничке школе ликовне области)
  • профили за ученике са посебним способностима (зa филолошке науке, за спорт, зa математику, физику, рачунарство и информатику, биологију и хемију, историју и географију, за сценску и аудио-визуелну уметност)
  • образовне профиле у којима се део наставе остварује на страном језику

Изводи из правилника са детаљним описом пријемног испита ће ускоро бити истакнути су за све специјализоване профиле.

Пријемни испити се полажу пре завршног испита, у периоду од 12. дo 21. 05. 2023. године, у одговарајућој школи, односно другој установи коју одреди Министарство.
Да би кандидат приступио полагању пријемног испита, потребно је да попуни одговарајућу пријаву зa полагање пријемног испита. Пријава се врши у периоду дефинисаном календаром на порталу Моја средња школа или непосредно у средњој школи у којој се полаже пријемни испит или у матичној основној школи.

Пријемни испити

Конкурс је тренутно у припреми

Детаљније информације о пријемним испитима ће бити доступне у терминима који су дефинисани Календаром активности