Пријемни испит за упис у уметничку школу ликовне уметности

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то цртања, сликања и вајања.

Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, може да оствари на пријемном испиту највише по 160 бодова на сваком делу пријемног испита, односно укупно 480 бодова.

Критеријуми за оцењивање цртања јесу: композиција – 40 бодова; пропорција и карактер облика – 40 бодова; квалитет линије – 40 бодова и општи ликовни утисак – 40 бодова.

Критеријуми за оцењивање сликања јесу: композиција – 40 бодова; осећај за боју – 40 бодова; локални тон – 40 бодова и општи ликовни утисак – 40 бодова.

Критеријуми за оцењивање вајања јесу: композиција – 40 бодова; осећај за облик – 40 бодова; структурална вредност – 40 бодова и тактилност – 40 бодова.

Пријемни испит за упис у уметничку школу ликовне области, односно образовни профил у области уметности, полаже се пред комисијом.


Упутство за ученике по деловима пријемног испита


1) ЦРТАЊЕ

Испит траје 3 сата (180 минута).

Може се цртати са било које стране папира величине блока број 5 који си добио/ла, а који је оверен печатом школе.

За израду цртежа користе се графитне оловке различите тврдоће по избору (нпр. 2Б, 3Б, 4Б, 5Б ...), а ако желите и визир и гумицу.

Упутство за рад:

Гледати и уочити различите облике, величине предмета и њихов међусобни однос. Посматрати са које стране долази светлост и како утиче на постављене облике који се налазе на мртвој природи.

Обратити пажњу на композицију (обухватити све постављене елементе), пропорције и карактер облика. Водити рачуна о међусобном односу величина, који се може утврдити визирањем. Могу се користити помоћне линије, које се не морају обрисати. Проверити пропорције.  

Користити различите интензитете (јачине) линија, како би приказао/ла волумен (тродимензионалност) предмета и простора. Обратити пажњу на планове (први план, други план). Сенку назначити различитим валерским вредностима линије. 

Избегавати гумицу за брисање. Слободно задржати и линије конструкције.

Поред поменутих критеријума (композиција, пропорција и карактер облика, квалитет линије), комисија ће процењивати и лични израз, као и општи ликовни утисак. 

Никако не треба потписати рад или га на било који други начин означити!


2) СЛИКАЊЕ

Испит траје 3 сата (180 минута).

Можете сликати са било које стране акварел папира величине блока број 5 који се добија, а који је оверен печатом школе.

За израду слике користе се темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.), четке за сликање различитих ширина, посуда за воду и палета.

Упутство за рад:

Препоручује се да се прво постави композиција и обухвате сви елементи поставке. Водити рачуна и о односу величина.

Посматрати обојене елементе на драперији као и на постављеним облицима (предметима). Гледати и размислити која боја преовладава на постављеној мртвој природи. Затим обратити пажњу на богатство боја.

Светлом и сенком покушати моделовање – приказати тродимензионалност предмета, драперије и простора. Обратити пажњу на планове. Можете користити четке различите ширине и слободним потезом наносити боју. Трудити се да се покрије сва белина папира. 

Поред поменутих критеријума (композиција, осећај за боју и локални тон), комисија ће процењивати и лични израз, као и општи ликовни утисак. 

Никако не потписивати рад или га на било који други начин означавати!


3) ВАЈАЊЕ

Испит траје 3 сата (180 минута).

Рад се израђује на картонском подметачу користећи глину за моделовање која се добија у школи.

За израду рада могу се користи вајарске шпахтле или нека друга одговарајућа алатка. 

УПУТСТВО ЗА РАД:

Посматрати фотографије предмета које су постављене. Што тачније сагледати карактер и пропорције облика.

Уочити од којих се основних геометријских тела састоји предмет и које основне геометријске фигуре чине његов облик. При поставци рада покушати да се поједностави облик предмета. 

Добро проверити пропорције – односе између све три димензије облика у целини.

Израду детаља и обраду површине (текстуру) оставити за крај. 

Настојати да се за израду рада искористи што већи део глине коју сте добили без обзира на стварну величину облика/предмета.Испитне обавезе и тестирања

Тестирање - први део

  1. Цртање (максималан број поена: 160, квалификовани број поена: 0)

Тестирање - други део

  1. Сликање (максималан број поена: 160, квалификовани број поена: 0)

Тестирање - трећи део

  1. Вајање (максималан број поена: 160, квалификовани број поена: 0)