Пријемни испит за упис у балетску школу - одсек за народну игру

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у балетску школу на одсек за народну игру, кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењују играчке способности, сценичност и физичке предиспозиције и слух, ритам и меморија.

Кандидат за упис у балетску школу на одсек за савремену игру може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то 150 бодова за играчке способности, 75 бодова за сценичност и физичке предиспозиције и 75 бодова за слух, ритам и меморију.

Кандидат за упис у балетску школу на одсек за народну игру положио је пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичке предиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију.

Испитне обавезе и тестирања

Тестирање - први део

  1. играчке способности (народна игра) (максималан број поена: 150, квалификовани број поена: 90)

Тестирање - други део

  1. сценичност и физичке предиспозиције (народна игра) (максималан број поена: 75, квалификовани број поена: 45)

Тестирање - трећи део

  1. слух-ритам-меморија (народна игра) (максималан број поена: 75, квалификовани број поена: 45)