Пријемни испит за упис у музичку школу на одсек за српско традиционално певање и свирање - образовни профил музички извођач српског традиционалног певања и српског традиционалног свирања

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач српског традиционалног певања и српског традиционалног свирања, кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то главни предмет: инструмент, односно певање и солфеђо са теоријом музике.

Кандидати бирају да полажу српско традиционално певање или један од инструмената: фрула, гусле, кавал.

За упис на образовни профил музички извођач српског традиционалног певања и српског традиционалног свирања, могу да конкуришу кандидати који поред осталих услова испуњавају и услов да женски гласови имају 21 годину и мање, а мушки гласови 23 године и мање.

Кандидат за упис на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач српског традиционланог певања и српског традиционалног свирања може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то 200 бодова за главни предмет: инструмент, односно певање и 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Кандидат за упис на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач српског традиционалног певања и српског традиционалног свирања положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из главног предмета: инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Испитне обавезе и тестирања

Тестирање - први део

  1. Главни предмет: српско традиционално певање (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  2. Главни предмет: фрула (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  3. Главни предмет: гусле (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  4. Главни предмет: кавал (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)

Тестирање - други део

  1. Солфеђо са теоријом музике (ТИП А) (максималан број поена: 100, квалификовани број поена: 60)