Пријемни испит за упис у музичку школу на џез одсек - образовни профил музички извођач џез музике

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач џез музике кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то главни предмет: инструмент, односно певање и солфеђо са теоријом музике.

Кандидати бирају да полажу џез певање или један од инструмената: џез гитара, бас гитара, џез контрабас, џез саксофон, џез бубњеви, џез клавир, џез труба.

За упис на образовни профил музички извођач џез певања могу да конкуришу кандидати који поред осталих услова испуњавају и услов да женски гласови имају 21 годину и мање, а мушки гласови 23 године и мање.

Кандидат за упис на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач џез музике може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то 200 бодова за главни предмет: инструмент, односно певање и 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Кандидат за упис на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач џез музике положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из главног предмета: инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Испитне обавезе и тестирања

Тестирање - први део

  1. Главни предмет: џез певање (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  2. Главни предмет: џез гитара (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  3. Главни предмет: бас гитара (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  4. Главни предмет: џез контрабас (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  5. Главни предмет: џез саксофон (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  6. Главни предмет: џез бубњеви (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  7. Главни предмет: џез клавир (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  8. Главни предмет: џез труба (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)

Тестирање - други део

  1. Солфеђо са теоријом музике (ТИП А) (максималан број поена: 100, квалификовани број поена: 60)