Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике, који је сачињен у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за физику и одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

Изузетно, ако се одељење не попуни након рангирања ученика који су положили пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику, право на рангирање, до броја предиђеног за упис, могу да остваре кандидати који су положили пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.


Упутство за ученике


За рад је предвиђено 120 минута. 

Понети графитну и хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар, али не и калкулатор. 

Коначне одговоре заокружити плавом хемијском оловком

Одговор који је заокружен графитном оловком неће бити признат, као ни одговор који је прецртан.

Испитне обавезе и тестирања

Тест из математике

  1. Тест из математике (тип А) (максималан број поена: 240, квалификовани број поена: 120)