Пријемни испит за упис у музичку школу на одсек за музичку теорију - образовни профил дизајнер звука

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у музичку школу на одсек за музичку продукцију и обраду звука на образовни профили дизајнер звука кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то писмени испит из солфеђа, усмени испит из солфеђа и тест из теорије музике.

Кандидат за упис на одсек за музичку продукцију и обраду звука на образовни профил дизајнер звука може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то 100 бодова из писменог испита из солфеђа, 100 бодова из усменог испита из солфеђа и 100 бодова из теста из теорије музике.

Кандидат за упис на одсек за музичку продукцију и обраду звука на образовни профил дизајнер звука положио је пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.


Упутство за ученике за део пријемног испита - Теорија музикеЗа рад је предвиђено 60 минута. 

Понети гумицу, графитну и хемијску оловку.

Коначне одговоре попунити хемијском оловком. 

Одговори који су написани само графитном оловком неће бити признати, као ни одговор који су прецртавани и исправљани хемијском оловком. 


Испитне обавезе и тестирања

Тестирање - први део

  1. Писмени испит из солфеђа (максималан број поена: 100, квалификовани број поена: 60)

Тестирање - други део

  1. Усмени испит из солфеђа (максималан број поена: 100, квалификовани број поена: 60)

Тестирање - трећи део

  1. Тест из теорије музике (максималан број поена: 100, квалификовани број поена: 60)