Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју кандидат полаже пријемни испит тест из географије и тест из историје, који су сачињени у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања. Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту. Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат. Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из географије, или најмање 120 бодова на тесту из историје.


Упутство за ученике


За сваки тест је предвиђено по 120 минута. Ако се заврши раније, тест се предаје и тихо напушта просторија.

Коначне одговоре и поступак треба написати хемијском оловком. Током рада могу се користити графитна оловка и гумица. 

Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. 


Испитне обавезе и тестирања

Тестирање

  1. Тест из географије (максималан број поена: 240, квалификовани број поена: 120)
  2. Тест из историје (максималан број поена: 240, квалификовани број поена: 120)