Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке - енглески језик (тест на српском)

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то тест из српског језика и књижевности и тест из енглеског језика, који су сачињени у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке може да оствари највише по 120 бодова на сваком делу пријемног испита, односно укупно 240 бодова.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке положио је пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова на сваком делу пријемног испита.

Кандидат који је положио пријемни испит може да искаже опредељење за језик који је положио на пријемном испиту, језик који је учио као други у основној школи, италијански језик, шпански језик, јапански језик, кинески језик, норвешки језик и класичне језике.

Положен пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке не представља услов за рангирање ради уписа у школу у којој се део наставе одвија на страном језику.


Упутство за ученике


1) Тест из матерњег језика

За рад је предвиђено 120 минута

Писати читко, ћириличним словима, водећи рачуна да одговори буду разумљиви, али граматички и правописно исправни (посебно обрати пажњу на употребу великог слова). 

Коначне одговоре писати хемијском оловком. За рад на тесту може се користити графитна оловка, резач и гумица. 

Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су прецртавани и исправљани. 


2) Тест из страног језика

За решавање теста предвиђено је 120 минута. 

Коначне одговоре писати хемијском оловком. Током решавања задатака можеш се користити графитна оловка, резач, гумица и празан папир за радну верзију састава. 

Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су прецртавани и исправљани. 

Испитне обавезе и тестирања

Први део - тест из матерњег језика

  1. Тест из матерњег језика - српски језик (максималан број поена: 120, квалификовани број поена: 60)

Други део - тест из страног језика

  1. Тест из страног језика - енглески језик (максималан број поена: 120, квалификовани број поена: 60)