Пријемни испит за упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек - образовни профил музички извођач ране музике

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач ране музике кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то главни предмет: инструмент, односно певање и солфеђо са теоријом музике.

Кандидати бирају да полажу рано певање или један од инструмената: чембало, оргуље, лаута, барокна виолина и виола, барокно виолончело, виола да гамба, блок флаута, траверсо флаута.

Кандидат за упис на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач ране музике може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то 200 бодова за главни предмет: инструмент, односно певање и 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Кандидат за упис на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач ране музике положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из главног предмета: инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Испитне обавезе и тестирања

Тестирање - први део

  1. Главни предмет: оргуље (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  2. Главни предмет: чембало (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  3. Главни предмет: рано певање (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  4. Главни предмет: лаута (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  5. Главни предмет: барокна виолина и виола (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  6. Главни предмет: барокно виолончело (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  7. Главни предмет: виола да гамба (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  8. Главни предмет: блок флаута (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  9. Главни предмет: траверсо флаута (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)

Тестирање - други део

  1. Солфеђо са теоријом музике (ТИП А) (максималан број поена: 100, квалификовани број поена: 60)