Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из познавања опште културе, који је сачињен у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност може да оствари највише 240 бодова на тесту из познавања опште културе.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из познавања опште културе.


Упутство за ученике


За рад је предвиђено 120 минута. 

Понети гумицу, графитну и хемијску оловку. 

Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком

Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. 

Испитне обавезе и тестирања

Тестирање

  1. Тест из познавања опште културе (максималан број поена: 240, квалификовани број поена: 120)