Пријемни испит за упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек - образовни профил музички извођач класичне музике

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач класичне музике кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то главни предмет: инструмент, односно певање и солфеђо са теоријом музике.

Кандидати бирају да полажу соло певање или један од наведених инструмената: клавир, хармоника, гитара, харфа, удараљке, виолина, виола, контрабас, виолончело, флаута, кларинет, саксофон, обоа, фагот, труба, тромбон, хорна, туба, тамбура Е-прим, тамбура А-бас прим, мандолина, оргуље, чембало.

За упис на образовни профил музички извођач класичне музике – соло певање могу да конкуришу кандидати који поред осталих услова испуњавају и услов да женски гласови имају 21 годину и мање, а мушки гласови 23 године и мање.

Кандидат за упис на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач класичне музике може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то 200 бодова за главни предмет: инструмент, односно певање и 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Кандидат за упис на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач класичне музике положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из главног предмета: инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Испитне обавезе и тестирања

Тестирање - први део

 1. Главни предмет: соло певање (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 2. Главни предмет: клавир (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 3. Главни предмет: хармоника (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 4. Главни предмет: гитара (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 5. Главни предмет: харфа (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 6. Главни предмет: удараљке (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 7. Главни предмет: виолина (ТИП А) (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 8. Главни предмет: виола (ТИП А) (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 9. Главни предмет: контрабас (ТИП А) (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 10. Главни предмет: виолончело (ТИП А) (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 11. Главни предмет: флаута (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 12. Главни предмет: кларинет (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 13. Главни предмет: саксофон (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 14. Главни предмет: обоа (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 15. Главни предмет: фагот (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 16. Главни предмет: труба (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 17. Главни предмет: тромбон (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 18. Главни предмет: хорна (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 19. Главни предмет: туба (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 20. Главни предмет: тамбура Е-прим (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 21. Главни предмет: тамбура А-бас прим (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 22. Главни предмет: мандолина (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 23. Главни предмет: оргуље (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
 24. Главни предмет: чембало (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)

Тестирање - други део

 1. Солфеђо са теоријом музике (ТИП А) (максималан број поена: 100, квалификовани број поена: 60)