Пријемни испит за упис у музичку школу на одсек за црквену музику - образовни профил музички извођач црквене музике

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач црквене музике кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то главни предмет: инструмент, односно певање и солфеђо са теоријом музике.

Кандидати бирају да полажу (у зависности од смера)

- на образовни профил музички извођач црквене музике (православни смер) црквено певање са типиком,

- на образовни профил музички извођач црквене музике (католички и протестантски смер) оргуље.

Кандидат за упис на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач црквене музике може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то 200 бодова за главни предмет: инструмент, односно певање и 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Кандидат за упис на вокално-инструментални одсек на образовни профил музички извођач црквене музике положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из главног предмета: инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Испитне обавезе и тестирања

Тестирање - први део

  1. Црквено певање са типиком (православни смер) (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)
  2. Инструмент: оргуље (католички и протестантски смер) (максималан број поена: 200, квалификовани број поена: 120)

Тестирање - други део

  1. Солфеђо са теоријом музике (ТИП А) (максималан број поена: 100, квалификовани број поена: 60)