Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из физике и тест из математике, који су сачињени у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања. Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за физику.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за физику.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на сваком тесту. Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат. Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из физике или најмање 120 бодова на тесту из математике за ученике са посебним способностима за физику.


Упутство за ученике


За израду теста предвиђено је 120 минута. Ако се заврши раније, тест се предаје и тихо напушта просторија.

Нема негативних поена за нетачно заокружен одговор. 

Задаци не морају да се решавају редоследу којим су дати.  

Коначне одговоре и поступак треба написати хемијском оловком. Током рада могу се користити графитна оловка, гумица, лењир, троугао и калкулатор са основним рачунским операцијама ( сабирање, одузимање, множење, дељење, проценат). Сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење. Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. 

Одговор који је заокружен графитном оловком неће бити признат, као ни одговор који је прецртан. Заокруживање више од једног одговора, као и када се не заокружи ниједан одговор, вредноваће се са нула поена. 


Испитне обавезе и тестирања

Тестирање

  1. Тест из физике (максималан број поена: 240, квалификовани број поена: 120)
  2. Тест из математике (тип Б) (максималан број поена: 240, квалификовани број поена: 120)