Образовни профили школа из претходне године*

Списак образовних профила по школама и квоте из претходне године

Потребно је да изаберете критеријуме за претрагу образовних профила.
Избор се врши двојако, селекцијом по средњој школи (бира се округ, а затим општина на којој се средња школа налази) или по образовном профилу (бира се подручје рада од интереса, а затим и образовни профил).
Могуће је комбиновати критеријуме за упит, на пример, изабрати одређену општину и одређено подручје рада. Као одговор добијате све конкурсне шифре које припадају образовним профилима из изабраног подручја рада у средњим школама на територији изабране општине.

* Приказани образовни профили се односе на конкурс из претходне године