ZAZA SD 3I11S

Возач моторних возила

07351348, Техничка школа
Зајечар, Зајечар, Зајечарски управни округ

Преглед детаља изабраног образовног профила у школи

Подаци о школи

Назив: Техничка школа
Адреса: Књегиње Љубице 3-5
Место: Зајечар
Општина: Зајечар
Округ: Зајечарски управни округ
Интернет адреса: http://www.tsz.edu.rs
Електронска поштa: skola@tsz.edu.rs
Број телефона: 019422876

Подаци о образовном профилу

Трајање: 3 год.
Број места: 28 (28 + 0 дуал)
Специјализован: НЕ
Захтева спортске резултате: НЕ
Статус профила: Попуњен
Минимални број бодова претходне године: * 43,05

*Минималан број бодова за упис, од претходне школске године, у дати образовни профил и одређену средњу школу представља податак који може бити корисна смерница за упис у овој школској години. Овај број бодова варира од године до године, али будућим средњошколцима може помоћи при попуњавању листе опредељења.

Подаци о здравственим условима

Испуњава здравствене услове за возаче друге групе према Правилнику о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила („Службени гласник РС”, број 83/11)

Подаци након расподеле

Круг Преостало места Мин. бр. бодова
Први 0 54,10
Други 0 -
Трећи - -

Распоређени ученици

Ранг Идентификациони број Бодови Круг расподеле

Ученици са уписаном звездицом (*) у рубрици ранг су уписани на основу одлука Окружне уписне комисије, донетих на основу:

  • Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)
  • Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/13, 101/17, 27/18 - др. закон, 6/20, 52/21 и 129/21)
  • Правилника о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС", бр. 23/23 и 34/23)
  • Стручног упутства за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину, број: 611-00-398/3/2023-03